website: www.sionsjongers.nl

Repertoire Sionsjongers

De liederen die wij zingen zijn overwegend in het Fries, Nederlands en Engels.